Newyddion

Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1 Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1
Mach

(30-08-2014) mwy...
Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 (24-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Gregory Roberts Enillydd Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn Eisteddfod Sir Gâr. (18-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan Tystysgrifau am wasanaeth i Eisteddfod Penrhyn-coch (18-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood. Glasgow dyma fi'n dod! Enillydd Triathlon yn y Caribi. Pob lwc yn Glasgow! (09-07-2014) mwy...
Hen Ysgol Trefeurig ar werth Hen Ysgol Trefeurig ar werth: Y Ganolfan Gymunedol yn cadw'r adeilad allanol. (09-07-2014) mwy...
Ysgol Feithrin Trefeurig Agoriad swyddogol 5.7.14
agoriad

(05-07-2014) mwy...
Capel Salem ar werth am £80, 000 Manylion
Salem Coedgruffydd
(29-06-2014) mwy...
Newyddion i gyd
Mae'r Heol (heibio Artro) ar agor

artro


artroLlongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan am dderbyn tystysgrifau anrhydedd oddi wrth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol sir Gâr 2014 am eu gwasanaeth hir i Eisteddfod Penrhyn-coch

Mairwen ac Elsi


Gary Owen yn cyflwyno'r Tystysgrifau

Gary Owen 1


Gary Owen 2
Brian Evans

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

03/09/2014 (10.00-12.00): Cylch Ti a Fi
Tymor newydd

Ti a Fi

mwy...

03/09/2014 (2.30): Ymddeolwyr
Great Picture Quiz: Dr Clive Williams mwy...

07/09/2014 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Gweinidog

Horeb

mwy...

10/09/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

19/09/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

20/09/2014 (7.30): Apêl Elain
Noson codi arian yn y Clwb: Sgarmes yn canu; Ocsiwn, Raffl.

sgarmes

mwy...

21/09/2014 (10.00+): TAITH TRACTORAU
Taith Elusen mwy...

24/09/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

24/09/2014 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

08/10/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

17/10/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

22/10/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn