Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Y Trip i Benrhyn Llŷn
trip


trip

(17-06-2018) mwy...
Cofio a Myfyrio Darlith gan Mererid Hopwood ar Waldo 10.5.18
mererid


mererid

(11-05-2018) mwy...
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018
cadeirio


cadeirio

(01-05-2018) mwy...
Heol Newydd ar agor 27.4.1208
heol


heol

(01-05-2018) mwy...
Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion
drama


drama


drama


drama

(21-04-2018) mwy...
EIRA 2.3.2018
eira


eira


eira


eira

(02-03-2018) mwy...
Eira 27.2.18
eira


eira


eira

(27-02-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 21.2.18 Wil Aaron: Poeri i Lygad yr Eliffant
wil


wil1
(23-02-2018) mwy...
Newyddion i gyd

CYMDEITHAS Y PENRHYN: TRIP I BENRHYN LLŶN 16.6.18


Mapdaf==

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2018Y Gadair i un o feirdd Ffair-rhos! - Judith Musker-Turner


judith


TLWS YR IFANC 2018: ANGHARAD LLEWELYN ELLIS, TREMADOG


angharad
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR Tachwedd 2017:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds
==

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

24/06/2018 (10.00): Horeb
Y Parchg Judith Morris yn Noddfa, Bow St.; 10.30 Clwb Sul yn Eglwys S Ioan. mwy...

24/06/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

27/06/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

01/07/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

01/07/2018 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

07/07/2018 (3.00-5.00): Eglwys S Ioan
Te, hufen a mefus mwy...

08/07/2018 (12.00): Horeb
Taith i Lanycil; Oedfa yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn. mwy...

08/07/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

15/07/2018 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

15/07/2018 (2.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris yn sôn am ei thaith i Armenia. Noddfa a Bethel yn ymuno. mwy...

20/07/2018 (7.30): Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch
Cyfarfod Blynyddol mwy...

22/07/2018 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

29/07/2018 (10.00): Horeb
Y Parchg John Roberts. Addoli yn Noddfa, Bow St. mwy...

Digwyddiadur llawn