Newyddion

Y Trallwng 2 Penrhyn-coch 2 Y Trallwng 2 Penrhyn-coch 2 (06-09-2014) mwy...
Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1 Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1
Mach

(30-08-2014) mwy...
Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 (24-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Gregory Roberts Enillydd Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn Eisteddfod Sir Gâr. (18-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Mairwen Jones ac Elsie Morgan Tystysgrifau am wasanaeth i Eisteddfod Penrhyn-coch (18-08-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood. Glasgow dyma fi'n dod! Enillydd Triathlon yn y Caribi. Pob lwc yn Glasgow! (09-07-2014) mwy...
Hen Ysgol Trefeurig ar werth Hen Ysgol Trefeurig ar werth: Y Ganolfan Gymunedol yn cadw'r adeilad allanol. (09-07-2014) mwy...
Ysgol Feithrin Trefeurig Agoriad swyddogol 5.7.14
agoriad

(05-07-2014) mwy...
Newyddion i gyd
Mae'r Heol (heibio Artro) ar agor

artro


artro

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

20/09/2014 (7.30): Apêl Elain
Noson codi arian yn y Clwb: Sgarmes yn canu; Ocsiwn, Raffl.

sgarmes

mwy...

21/09/2014 (10.00+): TAITH TRACTORAU
Taith Elusen

taith

mwy...

21/09/2014 (2.30): Horeb
Oedfa arbennig i ddathlu 40 mlynedd y Parchg Peter Thomas yn y weinidogaeth

croeso

mwy...

21/09/2014 (10.30): Horeb
Clwb Sul

clwb


mwy...

24/09/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

24/09/2014 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

27/09/2014 (2.30): Penrhyn-coch v Llanfair Unedig

Penrhyn

mwy...

28/09/2014 (11.00 + 12.00): Taith Gerdded
Un o gyfres o sgyrsiau a theithiau cerdded yn ymateb i dirweddau Ceredigion trwy fapiau:
11:00 Sgwrs gan David Parsons (yn Saesneg) yn yr Oriel Nwy, Coedlan y Parc, Aberystwyth
12:00 Taith gerdded (tua 5 milltir) a chyfle i ddehongli rhai o enwau lleoedd ardal llynnoedd Trefeurig dan arweiniad Angharad Fychan (yn Gymraeg ond gyda thaflen wybodaeth Saesneg). Cyfarfod yn y maes parcio ger Llyn Pantyrebolion (Pen Dam) SN710839. Gwisgwch yn addas a dewch â chinio gyda chi.
Trefnir gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru mewn partneriaeth â'r Oriel Nwy ac Aberystwyth Printmakers, gyda chefnogaeth Gwarchod, cynllun Loteri Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.
Ni fydd trefnydd y daith yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddamwain. Bydd pawb yn gyfrifol am ei ddiogelwch ei hun ac am y plant sy'n dod gyda nhw mwy...

28/09/2014 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

08/10/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

17/10/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

22/10/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

12/11/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn