Newyddion

Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth Penrhyn-coch 3 Bow St 0 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch Ennill y fwyaf o farciau yn yr Wyl Fai yn Felin-fach ar 9/5 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Dai Mason Is-gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 20152016
dai mason

(28-04-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen
meleri


Anwen

(27-04-2015) mwy...
Parêd Dydd Gŵyl Ddewi 28.2.2015: Linda yn canu
linda

(20-04-2015) mwy...
TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 (11-04-2015) mwy...
Heol ar Gau 7-8/4/2015 Garth (09-04-2015) mwy...
Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0 Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0 (29-03-2015) mwy...
Newyddion i gydLLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

Llongyfarchiadau i Dai Mason - Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 201516


dai mason


Sian James yn trosglwyddo'r Gadeiryddiaeth i Dai Mason
 


Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15


gruff lewis


gruff


gruff


gruff


gruffEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 24/4 a 25/4 2015


LLONGYFARCHIADAU i ANWEN PIERCE am ennill y Gadair

anwenTLWS YR IFANC: Llongyfarchiadau i Meleri Pryse, Aberystwyth

Meleri


Llywydd nos Wener - Ceri Williams (CROESO Nôl) a Marianne Powell

CeriCiosg Teleffon Salem: Yma o hyd

salem


Pan glywodd Teleri Boake bod gwasanaeth y ciosg yn Salem yn dod i ben ddwy flynedd yn ôl mi fuodd hi a'r cynghorydd lleol yn gwneud ymholiadau i'w achub. Gyda chymorth unfrydol y cyngor cymuned prynwyd y ciosg ar ei safle presennol. Mae Paul Boake sydd â diddordeb mewn hen bethau clasurol yn mynd i'w adnewyddu ac mae llawer o bobl Salem yn barod i edrych ar ei ôl yn y dyfodol.
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

27/05/2015 (12.00): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

28/05/2015 (8.30-5.30): Clwb Hanner Tymor
Hwyl a Sbri yn Festri Horeb: i blant 5 mlwydd oed ac i fyny mwy...

31/05/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

31/05/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Terry Edwards mwy...

01/06/2015: Ysgolion yn ail agor ar ôl hanner tymor
mwy...

05/06/2015 (6.30): Eglwys Sant Ioan
Hwyl a sbri i'r holl blwyfi: "Y Gorllewin Gwyllt" mwy...

07/06/2015 (2.30): Horeb
Dr Rhidian Griffiths mwy...

10/06/2015 (12.00): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

14/06/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris. Oedfa Deuluol. mwy...

14/06/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Roger E Humphreys mwy...

17/06/2015 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol mwy...

20/06/2015: Cymdeithas y Penrhyn
Trip: i Dde Sir Benfro: Dyfed Elis-Gruffydd mwy...

21/06/2015 (2.30): Horeb
Beti Griffiths mwy...

21/06/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

24/06/2015 (12.00): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

25/06/2015 (10.00): Eglwys Sant Ioan
Ordeinio Lyn Lewis Dafis fel Deacon yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. mwy...

26/06/2015 (7.00): Elerch, Bont-goch
Caws, gwin a chân: Parti Camddwr, Côr Tenovus Aberystwyth ac artistiaid lleol. £7. Llywydd: Alun Davies mwy...

27/06/2015: PATRASA
Parti yn y Parc mwy...

28/06/2015 (10.30): Horeb
Arawn Glyn mwy...

28/06/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Terry Edwards mwy...

28/06/2015: Muddy Zombie Aberystwyth
Ras fwdlyd - a ZOMBIES yn dilyn! Oedran 9-16 + 5km a 10km.

muddy

mwy...

04/07/2015 (3.00-5.00): Eglwys Sant Ioan
Te Mefus mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu