Newyddion

Cinio Cymdeithas y Penrhyn Noson ddifyr: Richard Morgan yn olrhain bywyd a hanes Syr David James, Pantyfedwen.
cinio

(22-03-2015) mwy...
Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4 Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4 (22-03-2015) mwy...
Llanrheadr 0 Penrhyn-coch 1 Llanrheadr 0 Penrhyn-coch 1 (14-03-2015) mwy...
Penrhyn-coch 3 Cegidfa 2 Penrhyn-coch 3 Cegidfa 2 (13-03-2015) mwy...
Aberaeron 1 Penrhyn-coch 2 Aberaeron 1 Penrhyn-coch 2 (07-03-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Sion Hurford Llongyfarchiadau i Sion Hurford am ennill ei le yng nghast 'Les Mis' Urdd Gobaith Cymru. (28-02-2015) mwy...
Penrhyn-coch 5 Aberriw 0 Penrhyn-coch 5 Aberriw 0. Da iawn Penrhyn (28-02-2015) mwy...
Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3 Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3 (26-02-2015) mwy...
Newyddion i gydLLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

Heol AR GAU: Darn o Garth Uchaf 7 a 8 Ebrill 2015

 


Linda yn canu "Marwnad yr Ehedydd" adeg Parêd Dydd Gŵyl Ddewi yn Aberystwyth 28.2.2015

linda

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

27/03/2015 (2.00): Ysgol Penrhyn-coch
Sioe Swnllyd. Dewch i weld yr anifeiliaid; £1 mynediad. Croeso i Bawb! Beirniad Rheolwr Wynnstay Mr Llyr Lewis. Cyflwynydd Ifan Jones Evans.

sioe

mwy...

29/03/2015 (10.30): Horeb
Kieran Owen mwy...

29/03/2015 (2.00): Madog
Goronwy P. Owen mwy...

31/03/2015 (7.30): Eisteddfod Penrhyn-coch
Ymarfer Côr

steddfod

mwy...

01/04/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

01/04/2015 (2.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Helfa Wyau Pasg. Stondin Cacennau; raffl; Cystadleuaeth Bonet Pasg; enw't tedi; coffi a te. mwy...

02/04/2015 (10.00): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

03/04/2015 (2.00): Eglwys Sant Ioan
Gweddiau ac Emynau mwy...

05/04/2015 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid

eglwys

mwy...

05/04/2015 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Parchg Peter Thomas

croeso

mwy...

05/04/2015 (10.00 a 5.00): Madog
Oedfa'r Ofalaeth y Pasg mwy...

08/04/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

11/04/2015: Gwyl Pêl-droed Eric ac Arthur

eric

mwy...

12/04/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris. Oedfa Deuluol. mwy...

12/04/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Adrian P Williams mwy...

12/04/2015: Gwyl Pêl-droed Eric ac Arthur

eric

mwy...

15/04/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

19/04/2015 (2.30): Horeb
Y Parchg Carwyn Siddall, Llanuwchllyn mwy...

19/04/2015 (10.30): Horeb
Clwb Sul

clwb

mwy...

19/04/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

22/04/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

22/04/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

24/04/2015 (5.30): Eisteddfod Penrhyn-coch

steddfod

mwy...

25/04/2015 (1 a 6.30): Eisteddfod Penrhyn-coch

steddfod

mwy...

26/04/2015 (10.30): Horeb
Tecwyn Jones, Machynlleth mwy...

26/04/2015 (10.30): Horeb
Clwb Sul

clwb

mwy...

26/04/2015 (2.00): Madog
Lyndon Lloyd mwy...

29/04/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

01/05/2015 (7.00): Cwis, Caws a Gwin
Cwis, Caws a Gwin mwy...

06/05/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

10/05/2015 (10.00 a 5.30): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Arweinydd: Rob Nichols

canu

mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu