Newyddion

Eisteddfod Penrhyn-coch Enillydd y Gadair
anwen james

(06-04-2014) mwy...
Eisteddfod Penrhyn-coch: Enillydd Tlws yr Ifanc Llongyfarchiadau i Bryn Griffiths, Aberaeron (05-04-2014) mwy...
Penrhyn-coch 1 Llandudno 2 Penrhyn-coch 1 Llandudno 2 (05-04-2014) mwy...
Caersws 1 Penrhyn-coch 1 Caersws 1 Penrhyn-coch 1 (02-04-2014) mwy...
Derwyddon Cefn 1 Penrhyn-coch 1 Derwyddon Cefn 1 Penrhyn-coch 1 (30-03-2014) mwy...
Er Cof am Gwenno Fflur Tudor Cannoedd yn cefnogi gêm er cof am Gwenno (27-03-2014) mwy...
Penrhyn-coch 2 Penycae 3 Penrhyn-coch 2 Penycae 3 (22-03-2014) mwy...
TINCER MAWRTH allan nawr
Tincer Mawrth

(20-03-2014) mwy...
Cinio Cymdeithas y Penrhyn
Cinio CyP


RLM

(15-03-2014) mwy...
Penrhyn-coch 0 Porthmadog 1 Penrhyn-coch 0 Porthmadog 1 (15-03-2014) mwy...
Ysgol Gymunedol Penrhyn-coch Llongyfarchiadau! (13-03-2014) mwy...
Fflint 1 Penrhyn-coch 0 Fflint 1 Penrhyn-coch 0 (08-03-2014) mwy...
Newyddion i gyd
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -

EISTEDDFOD PENRHYN-COCH 4-5 EBRILLCROESO I'R EISTEDDFOD!

CroesoBryn Griffiths, Aberaeron, Enillydd Tlws yr Ifanc 2014

Bryn GriffithsCylch Ti a Fi


Bwriedir ailsefydlu y Cylch Ti a Fi yn Neuadd y Penrhyn, Penrhyn-coch fore dydd Mercher 19 Mawrth o 10.00-12.00 ac yna bob bore dydd Mercher rhwng 10 a 12. Am fwy o fanylion cysyllter â Zoe Glynne Jones 07584 411 524
Heol ar Gau 13 Ionawr 2014 am 6 wythnos. Y C10C10 rhwng Fferm Pencwm a gwaelod y Rhiw i Benrhyn-coch. GOHIRIWYD tan rywbryd eto!!


Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

16/04/2014 (10.00): Eglwys Sant Ioan
Cymundeb mwy...

16/04/2014 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

17/04/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
Dydd Iau Cablyd: Cymundeb mwy...

18/04/2014 (2.00): Eglwys Sant Ioan
Myfyrdod ar y Groes mwy...

18/04/2014 (4.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Helfa Wy Pasg: + Cerddoriaeth, chwaraeon a raffl yn y Clwb.

Helfa Pasg

mwy...

19/04/2014 (10.00-12.00): Eglwys Sant Ioan
Gweithdy'r Pasg ar gyfer plant 3+. mwy...

20/04/2014 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Sul y Pasg: Cymundeb mwy...

20/04/2014 (2.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

20/04/2014 (2.00): Madog
Oedfa'r Ofalaeth mwy...

23/04/2014 (12.00+): Clwb Cinio Cymunedol
mwy...

27/04/2014 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

27/04/2014 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

27/04/2014 (2.00): Madog
Y Parchg John Tudno Williams mwy...

30/04/2014 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

30/04/2014 (9.15+): Fan Llyfrgell ar y Sgwar
mwy...

04/05/2014 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Esgob Conffwrmasiwn: Cymundeb mwy...

07/05/2014 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal mwy...

11/05/2014 (10.00 a 5.30): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Cymanfa: Arweinydd: Margaret Daniel, Aber-porth mwy...

14/05/2014 (12.00+): Clwb Cinio Cymunedol
mwy...

28/05/2014 (12.00+): Clwb Cinio Cymunedol
mwy...

11/06/2014 (12.00+): Clwb Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn