Newyddion

Penrhyn-coch 1 Bow Street 0 Penrhyn-coch 1 Bow Street 0 (19-10-2014) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson o chwerthin yng nghwmni Aneurin a Terwyn Davies
Davies 1

Davies 2

(16-10-2014) mwy...
Penrhyn-coch 2 Fflint 1 Penrhyn-coch 2 Flint 1 (04-10-2014) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn: noson agoriadol
Karen Owen

(24-09-2014) mwy...
Heol ar agor Heol ar agor (21-09-2014) mwy...
Y Trallwng 2 Penrhyn-coch 2 Y Trallwng 2 Penrhyn-coch 2 (06-09-2014) mwy...
Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1 Penrhyn-coch 3 Machynlleth 1
Mach

(30-08-2014) mwy...
Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 Waterloo 3 Penrhyn-coch 2 (24-08-2014) mwy...
Newyddion i gyd
RBCORIAU AGOR NEWYDD

Swyddfa Post Penrhyn-coch 7.00-7.00 Llun-Sadwrn; 8.00-4.00 Dydd Sul

Swyddfa'r PostTaith Tractorau 21.9.2014


TractorCylchgrawn y Plwyfi ar werth nawr

Cylchgrawn

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

30/10/2014 (10.00-1.00): Clwb Hanner Tymor - plant 5 +
Horeb: £2 y plentyn, £1 am frawd neu chwaer. Enwau erbyn 13/10.
LLYTHYR mwy...

02/11/2014 (2.30): Horeb
Cymundeb mwy...

12/11/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

17/11/2014 (2.00-8.00): ARDDANGOSFA'R RHYFEL BYD CYNTAF
Arddangosfa i gofio am bobl lleol a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac eitemau personol y rhai a ddychwelodd. mwy...

18/11/2014 (2.00-8.00): ARDDANGOSFA'R RHYFEL BYD CYNTAF
Arddangosfa i gofio am bobl lleol a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac eitemau personol gan rhai o'r rhai a ddychwelodd. mwy...

19/11/2014 (2.00-8.00): ARDDANGOSFA'R RHYFEL BYD CYNTAF
Arddangosfa i gofio am bobl lleol a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac eitemau personol rhai o'r rhai a ddychwelodd. mwy...

21/11/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

26/11/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

10/12/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn