Newyddion

Llongyfarchiadau i Dai Mason Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2016-17
dai

(01-05-2016) mwy...
Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch Llongyfarchiadau i Clwb Penrhyn-coch am ennill y bencampwriaeth a dyrchafiad tymor nesaf. (01-05-2016) mwy...
PERO wedi dod adref!
pero


Mae stori Pero, Penbanc ym mhob papur dyddiol heddiw (26-04-2016) mwy...
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 22-23.4.16
cor

(26-04-2016) mwy...
Tincer MAWRTH 2016 TINCER MAWRTH (21-04-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016

Llongyfarchiadau i Emyr Jones, Caerdydd am ennill y Gadair


Emyr

gwen


Gwen Down, enillydd Tlws yr Ifanc


HEOL AR GAU (POSIB) 26-27/4 a 2-6/5/2016: IBERS i MYNYDD GORDDU trwy PENRHYN-COCHgorddu


gordd

 


A oes unrhyw gricedwr 16 oed a throsodd a hoffai ymuno â'r criw da o fois lleol sy'n chwarae i Benrhyn-coch yn y Gynghrair Ganol Wythnos leol - y tim sy wedi ennill y Gynghrair 21 o weithiau yn y 25 mlynedd diwethaf? Cysylltwch â Kevin Jenkins 07896 704909


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCHY wobr nawr yn £6007. Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.

Dewis nesaf 1 Mai.

Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth James, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau


Neges oddi wrth Glwb Pêl-droed Penrhyn-cochRhwng marcio'r cae bnawn Gwener a bore Sadwrn cafwyd dim llai na 9 darn o faw ci - nid yn unig o gwmpas y cae ond 3 darn ar y cae!


Cadwch oddi ar y cae pêl-droed a chliriwch faw eich ci
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

01/05/2016 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid Teuluol mwy...

01/05/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymun mwy...

01/05/2016 (2.00): Madog
Lyndon Lloyd mwy...

05/05/2016 (7.00-10.00): DIWRNOD ETHOLIAD
Etholiad ar gyfer y Cynulliad mwy...

06/05/2016 (7.30-9.00): Mudiad Meithrin

medium

mwy...

06/05/2016 (7.30): Hay St Mary v Trefyclo Gem Gwpan - rownd gyn derfynol
mwy...

08/05/2016 (10.00 a 5.30): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Seion, Aberystwyth: Arweinydd David Griffiths mwy...

11/05/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

13/05/2016 (7.30): Carno v Penrhyn-coch Gem gwpan rownd gynderfynol
mwy...

15/05/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

15/05/2016 (2.30): Horeb
Matthew Rees mwy...

15/05/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

22/05/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
mwy...

22/05/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul gyda S Ioan yn S Ioan mwy...

22/05/2016 (12): Horeb
Ymweliad â bro Ann Griffiths mwy...

22/05/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Terry Edwards mwy...

25/05/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

29/05/2016 (2.30): Horeb
Y Parchg Wyn Morris mwy...

29/05/2016 (2.00): Madog
Y Parchg R W Jones mwy...

05/06/2016 (2.00): Siloa, Cwmerfyn
mwy...

08/06/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

22/06/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

23/06/2016 (7.00-10.00): DIWRNOD ETHOLIADAU EWROP
DIWRNOD ETHOLIADAU EWROP mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu