Newyddion

Llongyfarchiadau i Sion Hurford Llongyfarchiadau i Sion Hurford am ennill ei le yng nghast 'Les Mis' Urdd Gobaith Cymru. (28-02-2015) mwy...
Penrhyn-coch 5 Aberriw 0 Penrhyn-coch 5 Aberriw 0. Da iawn Penrhyn (28-02-2015) mwy...
Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3 Llansanffraid 1 Penrhyn-coch 3 (26-02-2015) mwy...
Prifysgol Aber 1 Penrhyn-coch 6 Prifysgol Aber 1 Penrhyn-coch 6 (14-02-2015) mwy...
Machynlleth 0 Penrhyn-coch 3 Machynlleth 0 Penrhyn-coch 3 (07-02-2015) mwy...
Arwydd newydd y Neuadd Neuadd y Penrhyn
arwydd

(28-01-2015) mwy...
Penrhyn-coch 3 Waterloo 1 Penrhyn-coch 3 Waterloo 1 (25-01-2015) mwy...
Penrhyn-coch 1 Carno 0 Penrhyn-coch 1 Carno 0 (18-01-2015) mwy...
Newyddion i gydLLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

Linda yn canu "Marwnad yr Ehedydd" adeg Parêd Dydd Gŵyl Ddewi yn Aberystwyth 28.2.2015

lindaHwyl y Clwb Hanner Tymor

clwb

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

03/03/2015 (10.00-1.00): Cylch Ti a Fi

tiafi

mwy...

08/03/2015 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol a Chymundeb: Y Parchg Judith Morris mwy...

08/03/2015 (2.00): Madog
R. E. Humphreys mwy...

15/03/2015 (10, 10.30): Horeb
Uno ym Methel: Rhidian Griffiths; 10.30 Clwb Sul dan ofal Zoe mwy...

15/03/2015 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

21/03/2015 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cinio Gŵyl Ddewi: Richard Morgan

RM

mwy...

22/03/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones; Bethel yn cydaddoli; Clwb Sul dan ofal Wendy mwy...

22/03/2015 (2.00): Madog
John Roberts mwy...

29/03/2015 (10.30): Horeb
Kieran Owen mwy...

29/03/2015 (2.00): Madog
Goronwy P. Owen mwy...

01/05/2015 (7.00): Cwis, Caws a Gwin
Cwis, Caws a Gwin mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu