Newyddion

Llongyfarchiadau i Elinor Thorogood. Glasgow dyma fi'n dod! Enillydd Triathlon yn y Caribi. Pob lwc yn Glasgow! (09-07-2014) mwy...
Hen Ysgol Trefeurig ar werth Hen Ysgol Trefeurig ar werth: Y Ganolfan Gymunedol yn cadw'r adeilad allanol. (09-07-2014) mwy...
Ysgol Feithrin Trefeurig Agoriad swyddogol 5.7.14
agoriad

(05-07-2014) mwy...
Capel Salem ar werth am £80, 000 Manylion
Salem Coedgruffydd
(29-06-2014) mwy...
Penodi Cyfarwyddwr newydd i IBERS Penodi Cyfarwyddwr newydd i IBERS: Athro Mike Gooding.
Mike Gooding

(25-06-2014) mwy...
Tincer Mehefin - allan nawr 75c - 24 tud llawn newyddion
Tincer meh


Tincer meh

(20-06-2014) mwy...
Tincer mis MAI allan nawr 20 tudalen am 75c.
Tincer

(21-05-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i Sian James Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 2014-15.
Sian James

(21-05-2014) mwy...
Newyddion i gyd
Cystadleuaeth Merched y Wawr Sioe Frenhinol Cymru 2014: Trydydd i Glenys Morgan: Glas neu Melyn

GM
Brian EvansHEOL AR GAU
4 AWST 2014 tan 29 AWST 2014. Y C10C10 rhwng Fferm Pencwm a gwaelod y Rhiw i Benrhyn-coch.
 
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -


Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion
 

Dyddiadur

25/07/2014 (6.00): Horeb
Barbeciw - Stablau Sian. Oedolion £5; Plant £2.50.

Barbeciw

mwy...

26/07/2014 (7.30): Noson Rasio Ceffylau
Dewch oll i fwynhau! mwy...

26/07/2014 (2.30): Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch: Gemau Cyfeillgar
Penrhyn-coch v Merlins Bridge

Penrhyn

mwy...

27/07/2014 (10.30): Horeb
Cymundeb a Chwrdd Eglwys

Horeb

mwy...

30/07/2014 (8.30-9.30 am): Cymorthfa'r Heddlu
Garej Ty Newydd mwy...

03/08/2014 (10 a 6): Horeb
Y Parchg Andrew Lenny mwy...

10/08/2014 (10 a 6): Horeb
Y Parchg John Derek Rees mwy...

13/08/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

16/08/2014 (2.30): Sioe Penrhyn-coch

Sioe 14

mwy...

17/08/2014 (10 a 6): Horeb
Y Parchg Eifion Roberts mwy...

24/08/2014 (10 a 6): Horeb
Y Parchg R. O. Roberts mwy...

27/08/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

31/08/2014 (10 a 6): Horeb
10.00 Y Parchg Jenny Hurd; 6.00 Y Parchg Judith Morris mwy...

07/09/2014 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Gweinidog

Horeb

mwy...

10/09/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

17/09/2014 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

19/09/2014 (7.00): Eglwys Sant Ioan
BINGO mwy...

Digwyddiadur llawn