CYNGERDD EGLWYS SANT IOAN, PENRHYN-COCH, Nos Wener 11.10.2013


Cyflwynodd Y Parchg R. H. Williams y Côr a'r artistiaid gan gynnwys Oisin a Caoimhe o Bont-goch

Y Cyflwynydd, Hywel Wyn Jones
Y Cyflwynydd, Hywel Wyn Jones

Marianne Jones Powell
Marianne Jones Powell

Côr Aberystwyth 1
Côr Aberystwyth 1

Côr Aberystwyth 2
Côr Aberystwyth 2

Côr Aberystwyth 3
Côr Aberystwyth 3

Côr Aberystwyth 4
Côr Aberystwyth 4

Côr Aberystwyth 5
Côr Aberystwyth 5

Beth?
Beth?

Y Llywydd, Dr John Clifton Brown
Y Llywydd, Dr John Clifton Brown