Bore Coffi (30/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (04/06/2017)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Horeb (04/06/2017)

Cymuneb: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (06/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

ETHOLIAD CYFFREDINOL (08/06/2017)

lecsiwn


Amser: 7.00-10.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Horeb (11/06/2017)

Coda Ni
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (14/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (18/06/2017)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (20/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (21/06/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (24/06/2017)

Taith i dde Ceredigion

Horeb (25/06/2017)

Y Parchg Peter Thomas ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Cinio Cymunedol (28/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (04/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (08/07/2017)

Te Hufen a mefys
Amser: 3.00+
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Bore Coffi (18/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (01/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (15/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (29/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall