Cinio Cymunedol (26/04/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion (26/04/2017)

Rihyrsal
Amser: 7.00
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb (30/04/2017)

Y Parchg Wyn Morris
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (30/04/2017)

Dr Rhidian Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (02/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion (03/05/2017)

Rihyrsal
Amser: 6.30
Lleoliad: Seion, Aberystwyth

ETHOLIAD: Cyngor Sir a Chymuned (04/05/2017)

Dim etholiad i'r Cyngor Sir: Dai Mason nôl yn ddiwrthwynebiad.
dai


Amser: 7.00-10.00
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Eglwys S Ioan (07/05/2017)

Cymun Teuluol
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Cinio Cymunedol (10/05/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion (10/05/2017)

Rihyrsal
Amser: 7.00
Lleoliad: Bethel, Tal-y-bont

Cymanfa Ganu Undebol Gogledd Ceredigion (14/05/2017)

Cymanfa Ganu: Arweinydd Alwyn Evans
Amser: 10 a 5.30
Lleoliad: Bethel, Tal-y-bont

Bore Coffi (16/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (24/05/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (30/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (06/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

ETHOLIAD CYFFREDINOL (08/06/2017)


Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Cinio Cymunedol (14/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (20/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (21/06/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (24/06/2017)

Taith i dde Ceredigion

Cinio Cymunedol (28/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (04/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (08/07/2017)

Te Hufen a mefys
Amser: 3.00+
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Bore Coffi (18/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (01/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (15/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (29/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall