Horeb (24/06/2018)

Y Parchg Judith Morris yn Noddfa, Bow St.; 10.30 Clwb Sul yn Eglwys S Ioan.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St

Eglwys S Ioan (24/06/2018)

Boreol Weddi
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Cinio Cymunedol (27/06/2018)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall
Manylion cyswllt: Job McGaulay 820963

Eglwys S Ioan (01/07/2018)

Cymun Bendigaid
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Horeb (01/07/2018)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Festri Horeb

Eglwys S Ioan (07/07/2018)

Te, hufen a mefus
Amser: 3.00-5.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Horeb (08/07/2018)

Taith i Lanycil; Oedfa yn yr Hen Gapel, Llanuwchllyn.
Amser: 12.00
Lleoliad: Llanuwchllyn; Llanycil

Eglwys S Ioan (08/07/2018)

Boreol Weddi
Amser: 11.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Horeb (15/07/2018)

Clwb Sul
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (15/07/2018)

Y Parchg Judith Morris yn sôn am ei thaith i Armenia. Noddfa a Bethel yn ymuno.
Amser: 2.30
Lleoliad: Festri Horeb

Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch (20/07/2018)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Clwb Pêl-droed

Horeb (22/07/2018)

Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Festri Horeb

Horeb (29/07/2018)

Y Parchg John Roberts. Addoli yn Noddfa, Bow St.
Amser: 10.00
Lleoliad: Noddfa, Bow St

Horeb (02/09/2018)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Horeb

Horeb (09/09/2018)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (19/09/2018)

Noson Agoriadol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (17/10/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (21/11/2018)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (20/12/2018)

PLYGAIN TRADDODIADOL
Amser: 7.00
Lleoliad: Eglwys S Ioan / S John's Church

Cymdeithas y Penrhyn (16/01/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (20/02/2019)


Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (23/03/2019)

Cinio Gwŷl Ddewi
Amser: 7.30

Cymdeithas y Penrhyn (15/06/2019)

Taith Flynyddol
Lleoliad: Y De

Cymdeithas y Penrhyn (19/06/2019)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb