Cystadleuaeth Aredig (25/03/2017)

Aredig gyda hen dractorau a rhai newydd, a cheffylau!
aredig


Amser: 10.00
Lleoliad: IBERS

Horeb (26/03/2017)

Yr Athro John Tudno Williams - ym Methel, Aberystwyth
Amser: 2.30
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Horeb (26/03/2017)

Clwb Sul - ar y cyd yn S Ioan
Amser: 10.30
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Eglwys S Ioan (26/03/2017)

Boreol Weddi
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Madog (26/03/2017)

Cyfarfod gollwng y Parchg Wyn Morris yn y Garn
Amser: 5.00
Lleoliad: Capel y Garn, Bow St

Eglwys S Ioan (29/03/2017)

Cymun Bendigaid
Amser: 10.00
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (31/03/2017)

Lleol: Beirniad Cerdd: Gwenno Healy; Beirniad Llefaru: Eilir Pryse
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch (01/04/2017)

Agored: Cerdd: Huw Foulkes, Caerdydd; Llefaru: Cartrin Heledd, Caerdydd; Llên: Dafydd Pritchard, Aberystwyth. Y gadair er cof Elwyn a Hilda Mason, New Inn, Cwmerfin, gan Dai a Mair Mason, a Margaret Mason Pollack a Henry Pollak.
Lleoliad: Neuadd y Penrhyn / Village Hall

Eglwys S Ioan (02/04/2017)

Cymun Teuluol
Amser: 10.45
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Horeb (02/04/2017)

Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (04/04/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

CYSTADLEUAETH PêL-DROED ER COF AM ERIC ac ARTHUR THOMAS (08/04/2017)

Sad: Dan 6; dan 8; dan 12 a dan 14
Sul: dan 9; dan 11; dan 16
Lleoliad: Clwb Penhyn-coch

CYSTADLEUAETH PêL-DROED ER COF AM ERIC ac ARTHUR THOMAS (09/04/2017)

Sad: dan 6, dan 8, dan 12, dan 14
Sul: dan 9, dan 11, dan 16
Lleoliad: Clwb Penhyn-coch

Horeb (09/04/2017)

Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (09/04/2017)

Y Parchg Elfed ap Nefydd Roberts
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Cinio Cymunedol (12/04/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (16/04/2017)

Sul y Pasg: Dr Rhidian Griffiths
Amser: 2.30
Lleoliad: Capel Horeb

Bore Coffi (18/04/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (23/04/2017)

Ymuno â Bethel, ym Methel: y Parchg Judith Morris
Amser: 2.30
Lleoliad: Bethel, Aberystwyth

Madog (23/04/2017)

Yr Athro John Tudno Willams
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Cinio Cymunedol (26/04/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Horeb (30/04/2017)

Y Parchg John Roberts
Amser: 10.30
Lleoliad: Capel Horeb

Madog (30/04/2017)

Dr Rhidian Griffiths
Amser: 2.00
Lleoliad: Madog

Bore Coffi (02/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (10/05/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymanfa Ganu Undeg Gogledd Ceredigion (14/05/2017)

Arweinydd: Alwyn Evans
Amser: 10 a 5
Lleoliad: Bethel, Tal-y-bont

Bore Coffi (16/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (24/05/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (30/05/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (06/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cinio Cymunedol (14/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (20/06/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Cymdeithas y Penrhyn (21/06/2017)

Cyfarfod Blynyddol
Amser: 7.30
Lleoliad: Festri Horeb

Cymdeithas y Penrhyn (24/06/2017)

Taith i dde Ceredigion

Cinio Cymunedol (28/06/2017)


Amser: 12.00+
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (04/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Eglwys S Ioan (08/07/2017)

Te Hufen a mefys
Amser: 3.00+
Lleoliad: Eglwys St Ioan / St John's Church

Bore Coffi (18/07/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (01/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (15/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (29/08/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/09/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (03/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (17/10/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (07/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (21/11/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (05/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi (19/12/2017)


Amser: 10.00-11.30
Lleoliad: Neuadd yr Eglwys / Church Hall