Newyddion

Ffarwelio ag athrawes Ysgol Sul Sul olaf Ceri Williams.
Ceri

(24-11-2014) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson ddifyr yng nghwmni Glesni Haf Powell
GHP

(21-11-2014) mwy...
Tai newydd i Benrhyn-coch Gwaith wedi cychwyn. 18/11/2014
Penbanc

(18-11-2014) mwy...
Llongyfarchiadau i'r Parchg Judith Morris Ysgrifennydd newydd Undeb Bedyddwyr Cymru yw Gweinidog presennol Horeb, Penrhyn-coch.
Y Parchg Judith Morris


(07-11-2014) mwy...
Penrhyn-coch 1 Bow Street 0 Penrhyn-coch 1 Bow Street 0 (19-10-2014) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Noson o chwerthin yng nghwmni Aneurin a Terwyn Davies
Davies 1

Davies 2

(16-10-2014) mwy...
Penrhyn-coch 2 Fflint 1 Penrhyn-coch 2 Flint 1 (04-10-2014) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn: noson agoriadol
Karen Owen

(24-09-2014) mwy...
Newyddion i gyd


Gwaith yn dechrau ar dai newydd ym Mhenrhyn-coch

Penbanc


Sul y Cofio 2014

sul y cofio


ORIAU AGOR NEWYDD

Swyddfa Bost Penrhyn-coch 7.00-7.00 Llun-Sadwrn; 8.00-4.00 Dydd Sul

Swyddfa'r PostCylchgrawn y Plwyfi ar werth nawr
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

30/11/2014 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

30/11/2014 (2.00): Madog
Christopher Prew mwy...

06/12/2014: Eglwys Sant Ioan
Gwyl Coeden Nadolig tan 14/12 mwy...

07/12/2014 (10.30 a 2.30): Horeb
Clwb Sul 10.30 Cymundeb 2.30: Y Parchg Judith Morris

Croeso

mwy...

07/12/2014 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

10/12/2014 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

10/12/2014 (9.15+): Fan Llyfrgell
Arosfan gyntaf: Clwb Pêl-droed mwy...

14/12/2014 (10.30 a 2.30): Horeb
Clwb Sul 10.30; 2.30 Bethel, Aberystwyth: Oedfa'r Garol a'r Gair mwy...

14/12/2014 (2.00): Madog
Rhidian Griffiths mwy...

18/12/2014 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
PLYGAIN

Plygain

mwy...

21/12/2014 (10.30 a 2.30): Horeb
Clwb Sul 10.30; Oedfa Nadolig 2.30 mwy...

21/12/2014 (2.00): Madog
Oedfa Nadolig yr Ofalaeth: Garn mwy...

25/12/2014 (8.00): Horeb
Cymundeb bore'r Nadolig mwy...

28/12/2014 (10.30): Horeb
Oedfa diwedd blwyddyn mwy...

28/12/2014 (2.00): Madog
J E Wynne Davies mwy...

Digwyddiadur llawn