Newyddion

Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen
meleri


Anwen

(27-04-2015) mwy...
Parêd Dydd Gŵyl Ddewi 28.2.2015: Linda yn canu
linda

(20-04-2015) mwy...
TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 (11-04-2015) mwy...
Heol ar Gau 7-8/4/2015 Garth (09-04-2015) mwy...
Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0 Penrhyn-coch 2 Four Crosses 0 (29-03-2015) mwy...
Cinio Cymdeithas y Penrhyn Noson ddifyr: Richard Morgan yn olrhain bywyd a hanes Syr David James, Pantyfedwen.
cinio

(22-03-2015) mwy...
Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4 Penrhyn-coch 0 Trefaldwyn 4 (22-03-2015) mwy...
Llanrheadr 0 Penrhyn-coch 1 Llanrheadr 0 Penrhyn-coch 1 (14-03-2015) mwy...
Newyddion i gydLLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 24/4 a 25/4 2015

LLONGYFARCHIADAU i ANWEN PIERCE am ennill y Gadair am y 3ydd tro!

anwenTLWS YR IFANC: Llongyfarchiadau i Meleri Pryse, Aberystwyth

Meleri


Llywydd nos Wener - Ceri Williams (CROESO Nôl) a Marianne Powell

CeristeddfodETHOLIAD Senedd y DU 7fed Mai 2015 (Neuadd y Penrhyn 7.00 am - 10.00 pm): Y DEWIS YNG NGHEREDIGION

etholiad


H E Hensher (Plaid Geidwadol Cymru); G James (UKIP); M Parker (Plaid Cymru); H Thomas (Llafur Cymru); D J Thompson (Plaid Werdd); M F Williams (Democratiaid Rhydddfrydol Cymru)


Ciosg Teleffon Salem: Yma o hyd

salem


Pan glywodd Teleri Boake bod gwasanaeth y ciosg yn Salem yn dod i ben ddwy flynedd yn ôl mi fuodd hi a'r cynghorydd lleol yn gwneud ymholiadau i'w achub. Gyda chymorth unfrydol y cyngor cymuned prynwyd y ciosg ar ei safle presennol. Mae Paul Boake sydd â diddordeb mewn hen bethau clasurol yn mynd i'w adnewyddu ac mae llawer o bobl Salem yn barod i edrych ar ei ôl yn y dyfodol.


Angharad Fychan yn arwain Taith Gerdded Llynnoedd Trefeurig dan nawdd Cymdeithas Edward Llwyd a Chymdeithas Enwau leoedd Cymru. O flaen y Fuwch a'r Llo

AF

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

29/04/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

01/05/2015 (7.00): Cwis, Caws a Gwin
Cwis, Caws a Gwin mwy...

03/05/2015 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Parchg Peter Thomas mwy...

06/05/2015 (7.00): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Rihyrsal

canu

mwy...

07/05/2015 (7.00-10.00): DIWRNOD ETHOLIAD
Cofiwch bleidleisio! mwy...

10/05/2015 (10.00 a 5.30): Cymanfa Ganu Unedig Gogledd Ceredigion
Arweinydd: Rob Nichols

canu

mwy...

17/05/2015 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

17/05/2015 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

19/05/2015 (8.00): Cyngor Cymuned Trefeurig
CYFARFOD BLYNYDDOL. CROESO I BAWB. mwy...

24/05/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones; Clwb Sul yn y Festri mwy...

31/05/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris mwy...

20/06/2015: Cymdeithas y Penrhyn
Trip: i Dde Sir Benfro: Dyfed Elis-Gruffydd mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu