Newyddion

Gwlân. Gwaith newydd Ruth Jên Gwlân: Yr artist Ruth Jên yn trafod ei gwaith diweddaraf gyda'r darlledwr Dei Tomos
ruth

(30-07-2015) mwy...
Pob lwc i Zoe Mikaela, Penrhyn-coch Cystadlu yng Nghystadleuaeth Teenstar Birmingham
zoe

(24-07-2015) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn dathlu'r 50 Cinio yn y Marine (19-07-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Dai Mason Llongyfarchiadau i Dai Mason - Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 201516
dai mason

(21-06-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15
gruff lewis

(21-06-2015) mwy...
Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth Penrhyn-coch 3 Bow St 0 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch Ennill y fwyaf o farciau yn yr Wyl Fai yn Felin-fach ar 9/5 (19-05-2015) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

TAITH TRACTORAU 20.9.2015


tractor

Noson Agoriadol


Cymdeithas y Penrhyn 2015-16


yng nghwmni ROBAT ARWYN a chorau lleolRobat Arwyn


crowd


Neuadd y Penrhyn yn llawnLLYFR NEWYDD: £7.99 yn y siopau


Nigel


dachCYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 20.6.2015
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER:@Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

07/10/2015 (7.00): Horeb
Cwrdd Diolchgarwch: Y Parchg Lyn Lewis Dafis mwy...

07/10/2015 (7.00): Mudiad Meithrin
Cyfarfod Blynyddol mwy...

11/10/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris; Oedfa Deuluol mwy...

14/10/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

17/10/2015 (7.30): PATRASA
Noson Eidalaidd: Trilbies

petrasa

mwy...

18/10/2015 (10 a 6): Horeb
Y Parchg Irfon Roberts; Clwb Sul yn Horeb am 10.30 mwy...

25/10/2015 (10.30): Horeb
Kieran Owen; Clwb Sul yn y Festri mwy...

28/10/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

11/11/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

25/11/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu