Newyddion

Heol ar Agor Gwaith ar y bont rheilffordd (19-01-2017) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Diolch i Lyn am ddod i'r adwy heno.
lyn

(18-01-2017) mwy...
Mae'r twll wedi mynd! c.20/12/2016
twll

(24-12-2016) mwy...
Horeb Oedfa Nadolig 18/12/16
horeb

(19-12-2016) mwy...
Plygain 15/12/2016
plygain


plygain

(17-12-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


Cystadleuaeth cynllunio logo i Glwb Garddio Cylch Meithrin Trefeurig


Dyddiad Cau 3 Chwefror 2017
 


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

25/01/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

29/01/2017 (2.30): Eglwys S Ioan
Gwasanaeth Iachau Undebol mwy...

29/01/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones mwy...

29/01/2017 (2.00): Madog
Lyndon Lloyd mwy...

31/01/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

05/02/2017 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Parchg Peter Thomas mwy...

07/02/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/02/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

12/02/2017 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas mwy...

12/02/2017 (2.00): Madog
Y Parchg John Roberts mwy...

14/02/2017 (4.00-5.30): Llan Llanast

llan

mwy...

15/02/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Lyn Ebeneser : Gwersyll Frongoch

lyn

mwy...

19/02/2017 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

19/02/2017 (2.30): Horeb
Kieran Owen mwy...

19/02/2017 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

21/02/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

22/02/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

26/02/2017 (10.30): Horeb
Tecwyn Jones mwy...

26/02/2017 (10.30): Horeb
Clwb Sul / S Ioan mwy...

26/02/2017 (2.00): Madog
Y Parchg R W Jones mwy...

07/03/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/03/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

14/03/2017 (4.00-5.30): Llan Llanast

llan

mwy...

21/03/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

22/03/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu