Newyddion

Lansiad Taith Rhyw Gymro
tedi

(13-02-2016) mwy...
Enillwyr Cwis, Pwdin a Phaned 2016 Llongyfarchiadau i Dim John Ifor
cwis

(11-02-2016) mwy...
Arwydd newydd
arwydd


(01-02-2016) mwy...
Eglwys Sant Ioan noson cwis
Var


Var

(29-01-2016) mwy...
Eglwys Sant Ioan Cwis, caws a gwin
Var


Var


Var


Var


(29-01-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

GŴYL Pêl droed ERIC AC ARTHUR THOMAS 2016


9 Ebrill 2016 (Dan 6, 8, 12 ac 14)

10 Ebrill 2016 (Dan 9, 11, ac 16)

Bwa Saeth


Diolch i Tony MoyesEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016DYDDIAD CAU: 29 MAWRTH 2016Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn: Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol:Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen:Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER:@Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

14/02/2016 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol. Y Parchg Judith Morris.

horeb

mwy...

14/02/2016 (2.00): Madog
Dr Rhidian Griffiths mwy...

14/02/2016 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

19/02/2016 (8.30-5.30): Clwb Hanner Tymor
Diwrnod o hwyl a gemau.

clwb

mwy...

21/02/2016 (2.30): Horeb
Beti Griffiths mwy...

21/02/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Wyn Morris mwy...

21/02/2016 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid a Bedydd mwy...

24/02/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

28/02/2016 (10.30): Horeb
Kieran Owen mwy...

28/02/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul. Horeb a S Ioan yn S Ioan

clwb

mwy...

28/02/2016 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Boreol Weddi mwy...

02/03/2016 (5.30-6.30): Academi Gerdd y Lli
Rhagor o fanylion: mwy...

06/03/2016 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Teuluol mwy...

09/03/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

23/03/2016 (12): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

09/04/2016: Gwyl Pêl-droed Eric ac Arthur THOMAS
DYDDIAD CAU 28 Mawrth 2016 mwy...

13/04/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu