Newyddion

Ciosg Ciosg ond ddim ffôn!
ciosg


ciosg

(13-07-2018) mwy...
IBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (27-06-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Y Trip i Benrhyn Llŷn
trip


trip

(17-06-2018) mwy...
Cofio a Myfyrio Darlith gan Mererid Hopwood ar Waldo 10.5.18
mererid


mererid

(11-05-2018) mwy...
Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch 2018
cadeirio


cadeirio

(01-05-2018) mwy...
Heol Newydd ar agor 27.4.1208
heol


heol

(01-05-2018) mwy...
Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion
drama


drama


drama


drama

(21-04-2018) mwy...
EIRA 2.3.2018
eira


eira


eira


eira

(02-03-2018) mwy...
Newyddion i gyd
menywod


=

Ysgol Sul Horeb, c. 1952


horeb

Cefn: ch-dde: Glenys Thomas, Mrs O E Williams, Laura (Bolt), Y Parchg O E Williams, Janet Thomas, y Felin
Ail res: ch-dde: Brian Evans, Y Bwthyn, Eric Thomas, Berry Evans, David Evans, Annie-Mary Williams, Iris Jenkins
3ydd rhes: ch-dde:Aubrey Evans, Howard Evans, Cliff Evans, ?
Rhes flaen: Moira Evans, Nigel Davies, Elsie Evans, Y Bwthyn, Elizabeth, Cefn-llwyd, Gwyneth, Cefn-llwyd, Brian Davies, Kathleen, Cefn-llwyd.
==

CYMDEITHAS Y PENRHYN: TRIP I BENRHYN LLŶN 16.6.18


Mapdaf==

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2018Y Gadair i un o feirdd Ffair-rhos! - Judith Musker-Turner


judith


TLWS YR IFANC 2018: ANGHARAD LLEWELYN ELLIS, TREMADOG


angharad
CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR Tachwedd 2017:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds
==

Bws ar Sgwâr Penrhyn-coch yn yr 1980au


mid wales


Gyrrwr y bws yw David Edwards. Hefyd yn y llun mae Florence Edwards. Pwy yw'r lleill?

Diolch i Keith Newton, Somerset trwy law Tony Moyes, am y llun


EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

18/08/2018 (2.30): Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch
Llywyddion: Mr a Mrs A. Davies, Carwyn a Gethin, Brennan, New Cross. Dyddiad cau 15/8. mwy...

19/08/2018 (10 a 6): Horeb
Bethel: Y Parchg Richard Lewis mwy...

26/08/2018 (10 a 6): Horeb
Morfa: Y Parchg Eifion Roberts mwy...

02/09/2018 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

07/09/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

07/09/2018 (8.00): Patrasa
G^wyl Gwrw; Cerddoriaeth Fyw; £4 mynediad. Codi Arian.

cwrw

mwy...

09/09/2018 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas mwy...

19/09/2018 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Noson Agoriadol mwy...

19/09/2018: Y Tincer
Allan mwy...

05/10/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

Digwyddiadur llawn