Newyddion

STORM 17.11.16
storm


storm

(18-11-2016) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn 16.11.16 Naomi Jones a'r Ysgwrn
naomi

(16-11-2016) mwy...
SUL Y COFIO 13.11.16
cofio

(16-11-2016) mwy...
Merched y Wawr 40 mlynedd Merched y Wawr yn dathlu'r Deugain 10.11.2016 yn y Marine
Merched y Wawr yn Dathlu'r Deugain

(13-11-2016) mwy...
Taith Tractorau Medi 2016
Dai Mason

(11-11-2016) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912
Sul y Cofio 2016cofio


cofio


Rhaglen Sul y CofioEISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 25.6.2016 - Y Faelor Gymraeg a'r Faelor Saesneg
YSGOL TREFEURIG c. 1955/56


YSGOL TREFEURIG 1955/56?


Rhes gefn: Islwyn Hughes, Trawsnant; Mrs Carona Roberts, athrawes; Mavis Jones, Bwlchydderwen; Pat Williams, Y Darren; Eirian Griffiths, Lluest Fach; Delyth Jones, Bronhaulwen; Mair Morgan, Llety Caws; Eirlys Jones, Bwlchydderwen; Kathleen Furlong, Llwyn Prysg; Miss Evans, Llawr y Glyn; Gillian Davies, Maesmeurig; Eifion Lewis, Cwmerfyn Farm; Terry Prescott, Penbont; ?; Miss Leah Morgan, Penbont


Rhes flaen:David Prescott, Penbont; Margaret Jones, Bwlchydderwen; Catherine Sorrenson, Pant-y-Ffynnon; ?; Edward Furlong, Llwyn Prysg; Betty Prescott, Penbont; Dai Mason, Cwmisaf; Alun Hughes, Trawsnant; Aldwyth Hughes, Y Gelli; Elwyn Jones, Cemlyn; Merfyn Hughes, Trawsnant


Diolch i Dai Mason am y llun; ac i Delyth Ralphs am yr enwau
Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn - Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol - Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen - Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

03/12/2016: Eglwys S Ioan
Coed Nadolig ar y thema: 'Cân Nadolig'. 3-11/12 mwy...

04/12/2016 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

04/12/2016 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

04/12/2016 (2.00): Madog
Y Parchg Roger E Humphreys mwy...

04/12/2016 (10.30): Horeb
Clwb Sul mwy...

06/12/2016 (10.00-11.30): Bore Coffi

coffi

mwy...

08/12/2016 (11.00): Cylch Meithrin Trefeurig
Cyngerdd: te/coffi yn Neuadd yr Eglwys mwy...

09/12/2016: Eglwys S Ioan
Bingo mwy...

09/12/2016 (7.30): Plaid Cymru Bro Dafydd
Cyfarfod Blynyddol mwy...

11/12/2016 (10.30): Horeb
Revd Peter Thomas: Oedfa deuluol mwy...

11/12/2016 (2.00): Madog
Oedfa'r Ofalaeth mwy...

13/12/2016 (4.00-5.30): Llan Llanast
Crefftau, gêmau, dathlu, paned a rhywbeth i'w fwyta. Creoso i hen ac ifanc. Os o dan 11 oed dewch ag oedolyn gyda chi.

llan

mwy...

15/12/2016 (7.00): Cymdeithas y Penrhyn
PLYGAIN mwy...

18/12/2016 (2.00): Horeb
Oedfa Nadolig mwy...

18/12/2016 (2.00): Madog
Parchg Wyn Morris mwy...

18/12/2016 (3.00-7.00): PATRASA: Marchnad Nadolig
20 o stondinau yn cynnwys ystod o nwyddau. Sion Corn 4.00-6.00

dolig

mwy...

25/12/2016 (8.00): Horeb
Cymun bore Nadolig mwy...

10/01/2017 (4.00-5.30): Llan Llanast

llan

mwy...

11/01/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

25/01/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu