Newyddion

Penrhyn-coch 3 Waterloo 1 Penrhyn-coch 3 Waterloo 1 (25-01-2015) mwy...
Penrhyn-coch 1 Carno 0 Penrhyn-coch 1 Carno 0 (18-01-2015) mwy...
Tincer Ionawr 2015 allan nawr Teyrnged i Eddie Jones; Hanes Ysgol Uppingham y Borth
Tincer

(16-01-2015) mwy...
Enw'r ficer newydd ar y Bwrdd o flaen yr Eglwys
bwrdd

(15-12-2014) mwy...
Penrhyn-coch 0 Y Trallwng 0 Penrhyn-coch 0 Y Trallwng 0 (13-12-2014) mwy...
Bont 1 Penrhyn-coch 2 Bont 1 Penrhyn-coch 2 (06-12-2014) mwy...
Ar yr heol i Salem Lle i basio
Culfan 1

(04-12-2014) mwy...
Ffarwelio ag athrawes Ysgol Sul Sul olaf Ceri Williams.
Ceri

(24-11-2014) mwy...
Newyddion i gydLLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912SYLWER NEWID AMSER: BWS o Sgwar Penrhyn-coch am 07.50 a.m. a 8.45 a.m. Amseroedd eraill yn aros yr un peth


judith
PLYGAIN 20 Rhagfyr 2014

plygain
Ar yr heol i ... SALEM

CulfanCulfan1Cylchgrawn y Plwyfi ar werth nawr
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig -
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

01/02/2015 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

01/02/2015 (2.30): Horeb
Cymundeb: Y Parchg Peter Thomas

croeso

mwy...

07/02/2015 (2.30): Machynlleth v Penrhyn-coch
Machynlleth v Penrhyn-coch

penrhyn

mwy...

08/02/2015 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Judith Morris mwy...

15/02/2015 (10, 10.30): Horeb
Rhidian Griffiths: at Bethel; 10.30 Clwb Sul dan ofal Zoe mwy...

18/02/2015 (10.00-1.00): Clwb Hanner Tymor
Clwb Hanner Tymor mwy...

18/02/2015 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Gwyn Jenkins, Ceredigion a'r Rhyfel Mawr

Gwyn

mwy...

22/02/2015 (10.30): Horeb
Sion Meredith mwy...

01/03/2015 (10.00): Horeb
Oedfa Menter Gobaith mwy...

08/03/2015 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol a Chymundeb: Y Parchg Judith Morris mwy...

15/03/2015 (10, 10.30): Horeb
Uno ym Methel: Y Parchg Peter Thomas; 10.30 Clwb Sul dan ofal Zoe mwy...

21/03/2015 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cinio Gŵyl Ddewi: Richard Morgan

RM

mwy...

22/03/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Raymond Jones; Bethel yn cydaddoli; Clwb Sul dan ofal Wendy mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu