Newyddion

Llongyfarchiadau i Dai Mason Llongyfarchiadau i Dai Mason - Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 201516
dai mason

(21-06-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15
gruff lewis

(21-06-2015) mwy...
Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth Penrhyn-coch 3 Bow St 0 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch Ennill y fwyaf o farciau yn yr Wyl Fai yn Felin-fach ar 9/5 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Dai Mason Is-gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 20152016
dai mason

(28-04-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen Llongyfarchiadau i Meleri ac Anwen
meleri


Anwen

(27-04-2015) mwy...
Parêd Dydd Gŵyl Ddewi 28.2.2015: Linda yn canu
linda

(20-04-2015) mwy...
TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 TywynBryncrug 1 Penrhyn-coch 1 (11-04-2015) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 20.6.2015
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

04/07/2015 (3.00-5.00): Eglwys Sant Ioan
Te Mefus mwy...

05/07/2015 (10.30): Horeb
Parti mwy...

05/07/2015 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

05/07/2015 (2.30): Horeb
Y Parchg Adrian Williams: Cymundeb mwy...

12/07/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris: Oedfa deuluol mwy...

12/07/2015 (2.30): Horeb
yn Nhregerddan mwy...

15/07/2015 (7.30): Clwb Pel-droed Penrhyn-coch
Cyfarfod Blynyddol mwy...

19/07/2015 (2.30): Horeb
Arawn Glyn mwy...

26/07/2015 (2.00): Horeb
Taith i Langeitho mwy...

02/08/2015 (10 a 6): Horeb
Morfa: Y Parchg Ddr Noel Davies mwy...

09/08/2015 (10 a 6): Horeb
Seion: Y Parchg Adrian Morgan mwy...

15/08/2015: Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch
Dyddiad cau y ceisiadau - 12.8.15. mwy...

16/08/2015 (10 a 6): Horeb
Bethel: Y Parchg Carwyn Siddall mwy...

23/08/2015 (10 a 6): Horeb
St Paul: Y Parchg Eifion Roberts mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu