Newyddion

Gwlân. Gwaith newydd Ruth Jên Gwlân: Yr artist Ruth Jên yn trafod ei gwaith diweddaraf gyda'r darlledwr Dei Tomos
ruth

(30-07-2015) mwy...
Pob lwc i Zoe Mikaela, Penrhyn-coch Cystadlu yng Nghystadleuaeth Teenstar Birmingham
zoe

(24-07-2015) mwy...
Clwb Pêl-droed Penrhyn-coch yn dathlu'r 50 Cinio yn y Marine (19-07-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Dai Mason Llongyfarchiadau i Dai Mason - Cadeirydd Cyngor Cymuned Trefeurig 201516
dai mason

(21-06-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch Llongyfarchiadau i Gruff Lewis, Penrhyn-coch ar berfformiad arbennig yn y rasus beics yn Aberystwyth 22.5.15
gruff lewis

(21-06-2015) mwy...
Penrhyn-coch yn ennill Cwpan Spar Cynghrair y Canolbarth Penrhyn-coch 3 Bow St 0 (19-05-2015) mwy...
Llongyfarchiadau i gangen Merched y Wawr, Penrhyn-coch Ennill y fwyaf o farciau yn yr Wyl Fai yn Felin-fach ar 9/5 (19-05-2015) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

TRYDAR: @Trefeurig8

 


CYMDEITHAS Y PENRHYN AR DAITH 20.6.2015
DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

06/09/2015 (2.30): Horeb
Y Parchg John Roberts: Oedfa gymun mwy...

09/09/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

13/09/2015 (10.30): Horeb
Y Parchg Judith Morris: Oedfa deuluol mwy...

16/09/2015 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn - Noson Agoriadol
ROBAT ARWYN yn cyflwyno ei ganeuon, gyda Chôr Ger y Lli, Côr Eisteddfod Penrhyn-coch a chôr o blant lleol. Tocynnau £3. mwy...

20/09/2015 (9.00): TAITH TRACTORAU
Lluniaeth o 9.00; Cychwyn erbyn 10.00. mwy...

20/09/2015 (2.30): Horeb
Sion Meredith mwy...

23/09/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

26/09/2015 (2.00-5.00): Eglwys Sant Ioan
Ocsiwn Dawel mwy...

27/09/2015 (10.00): Horeb
Oedfa Menter Gobaith: Bethel, Tal-y-bont mwy...

14/10/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

17/10/2015: PATRASA
Octoberfest: Noson Eidalaidd. Gwisg Ffansi mwy...

28/10/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu