Newyddion

Y TINCER Hydref 2015 Y Tincer Hydref 382
tincer

(19-11-2015) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Myfanwy Alexander: A Oes Heddwas?
myfanwy

(18-11-2015) mwy...
SUL Y COFIO 8.11.15 SUL Y COFIO
cofio

(18-11-2015) mwy...
Llyfrau Nadolig 2015 Taith Rhyw Gymro, Gomer £8.99
tedi

(12-11-2015) mwy...
Llyfrau Nadolig 2015 O Ffyrgi i Ffaro, Gomer £8.99
bryan

(12-11-2015) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912

Eglwys S. Ioan, Penrhyn-coch


adfent


beiblBois y Pentre


bois


Rhes gefn: Ceinion Jones, Gwynfor Thomas, Dai Evans, Cefnllwyd, Alwyn Davies, Llwyngronw

Rhes ganol:Henry Davies, John Griffiths, Ffosygrafel, Richie Jenkins, Cwmbwa, Llew Evans, Ken Williams, Brondderw, Brian Evans, Bwthyn

Rhes flaen:Henry Thomas, Brian Davies, Griff Griffiths, Ffosygrafel, Nigel Davies, Eric Thomas, Dai James, y gyrrwr bws

DIOLCH i Brian Davies am anfon y llun

DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter)? Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER:@Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

29/11/2015 (10.30): Horeb
Gwilym Tudur mwy...

29/11/2015 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

04/12/2015 (5.00-7.00): Ysgol Penrhyn-coch
Ffair Nadolig

ffair

mwy...

05/12/2015: Eglwys Sant Ioan
Gŵyl Coeden Nadolig: Thema: Ailgylchu

coeden

mwy...

06/12/2015 (10.45): Eglwys Sant Ioan
Cymun Teuluol mwy...

09/12/2015 (12.00+): Cinio Cymunedol

cinio

mwy...

17/12/2015 (7.30): Eglwys Sant Ioan
PLYGAIN TRADDODIADOL mwy...

13/01/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

27/01/2016 (12.00+): Clwb Cinio Cymuned Penrhyn-coch
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu