Newyddion

Cinio Bara Caws Cymorth Cristnogol Diolch i bawb fu'n trefnu ac i bawb am gyfrannu.
dileu


dileu

(17-05-2017) mwy...
Cyngor Cymuned Trefeurig Cadeirydd 2017-18 Richard Owen
richard

(16-05-2017) mwy...
Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion Nôl yn ddiwrthwynebiad: Dai Mason
dai

(05-04-2017) mwy...
Eisteddfod Penrhyn-coch 31.3; 1.4
cadeirio

(05-04-2017) mwy...
Eisteddfod Penrhyn-coch Tlws yr Ifanc: Llyr Wyn Williams, Aber-soch
Llyr Wyn Williams, Abersoch

(31-03-2017) mwy...
Newyddion i gyd
TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912ETHOLIAD CYFFREDINOL 8 MEHEFIN: Y DEWIS YNG NGHEREDIGION


lecsiwnCYNGOR CYMUNED TREFEURIG


Y cyn gadeirydd, Eirian Reynolds, yn trosglwyddo'r awenau i'r Cadeirydd newydd, Richard Owen


roerTWRNAMENT Pêl-droed er cof am ERIC ac ARTHUR THOMAS 8ed a 9fed Ebrill 2017penrhynLOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

30/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

04/06/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

04/06/2017 (2.30): Horeb
Cymuneb: Y Parchg Peter Thomas mwy...

06/06/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/06/2017 (7.00-10.00): ETHOLIAD CYFFREDINOL

lecsiwn

mwy...

11/06/2017 (10.30): Horeb
Coda Ni mwy...

14/06/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

18/06/2017 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

20/06/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

21/06/2017 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Cyfarfod Blynyddol mwy...

24/06/2017: Cymdeithas y Penrhyn
Taith i dde Ceredigion mwy...

25/06/2017 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas ym Methel, Aberystwyth mwy...

28/06/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

04/07/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/07/2017 (3.00+): Eglwys S Ioan
Te Hufen a mefys mwy...

18/07/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu