Newyddion

Cymdeithas y Penrhyn Cinio Blynyddol yng Ngwesty'r Richmond. Gwraig wadd: llywydd y Cynulliad, Elin Jones AC.
elin


mairwen

(19-03-2017) mwy...
Eglwys S Ioan: Cwis a Chawl 24.2.17
cwis

(25-02-2017) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Lyn Ebeneser yn sôn am wersyll Fron-goch, Y Bala.
lyn

(16-02-2017) mwy...
Lleuad Eira 10.2.17
lleuad


lleuad

(10-02-2017) mwy...
Gwanwyn ar y ffordd
deryn


eirlys

(26-01-2017) mwy...
Newyddion i gyd
LLIFOGYDD 9 Mehefin 2012

TREFEURIG DDOE:


Hanes Dŵr Penrhyn-coch, gan Ceredig Evans

Hanes Salem

Gweinidogion Horeb a Chwmsymlog, gan Henry Evans, Rhaglen UBC, 1912
EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 22-23 EBRILL 2016


Cwis a Chawl, Eglwys S Ioan 24.2.17


cwis

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig
TWITTER - @Trefeurig8

 
Noddwyd y wefan gan / website sponsored by Cyngor Ceredigion

Dyddiadur

25/03/2017 (10.00): Cystadleuaeth Aredig
Aredig gyda hen dractorau a rhai newydd, a cheffylau!

aredig

mwy...

26/03/2017 (2.30): Horeb
Yr Athro John Tudno Williams - ym Methel, Aberystwyth mwy...

26/03/2017 (10.30): Horeb
Clwb Sul - ar y cyd yn S Ioan mwy...

26/03/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

26/03/2017 (5.00): Madog
Cyfarfod gollwng y Parchg Wyn Morris yn y Garn mwy...

29/03/2017 (10.00): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

31/03/2017: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Lleol: Beirniad Cerdd: Gwenno Healy; Beirniad Llefaru: Eilir Pryse mwy...

01/04/2017: Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch
Agored: Cerdd: Huw Foulkes, Caerdydd; Llefaru: Cartrin Heledd, Caerdydd; Llên: Dafydd Pritchard, Aberystwyth. Y gadair er cof Elwyn a Hilda Mason, New Inn, Cwmerfin, gan Dai a Mair Mason, a Margaret Mason Pollack a Henry Pollak. mwy...

02/04/2017 (10.45): Eglwys S Ioan
Cymun Teuluol mwy...

02/04/2017 (2.30): Horeb
Oedfa Gymun: Y Parchg Peter Thomas mwy...

04/04/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/04/2017: CYSTADLEUAETH PêL-DROED ER COF AM ERIC ac ARTHUR THOMAS
Sad: Dan 6; dan 8; dan 12 a dan 14
Sul: dan 9; dan 11; dan 16 mwy...

09/04/2017: CYSTADLEUAETH PêL-DROED ER COF AM ERIC ac ARTHUR THOMAS
Sad: dan 6, dan 8, dan 12, dan 14
Sul: dan 9, dan 11, dan 16 mwy...

09/04/2017 (10.30): Horeb
Oedfa Deuluol: Y Parchg Peter Thomas mwy...

09/04/2017 (2.00): Madog
Y Parchg Elfed ap Nefydd Roberts mwy...

12/04/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

16/04/2017 (2.30): Horeb
Sul y Pasg: Dr Rhidian Griffiths mwy...

18/04/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

23/04/2017 (2.30): Horeb
Ymuno â Bethel, ym Methel: y Parchg Judith Morris mwy...

23/04/2017 (2.00): Madog
Yr Athro John Tudno Willams mwy...

26/04/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

30/04/2017 (10.30): Horeb
Y Parchg John Roberts mwy...

30/04/2017 (2.00): Madog
Dr Rhidian Griffiths mwy...

02/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

10/05/2017 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

14/05/2017 (10 a 5): Cymanfa Ganu Undeg Gogledd Ceredigion
Arweinydd: Alwyn Evans mwy...

16/05/2017 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

Digwyddiadur llawn

Gweinyddu