Newyddion

Merched y Wawr Cwis a Phwdin Noson Agoriadol
myw


myw

(02-10-2018) mwy...
Llyfr y Mis
arwyr

(06-09-2018) mwy...
Sioe Arddwriaethol Penrhyn-coch 18.8.2018
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123466 (21-08-2018) mwy...
Pêl droed
menywod

(18-08-2018) mwy...
Ciosg Ciosg ond ddim ffôn!
ciosg


ciosg

(13-07-2018) mwy...
IBERS: Gwaith i ddechrau 2.7.18 Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (27-06-2018) mwy...
Cymdeithas y Penrhyn Y Trip i Benrhyn Llŷn
trip


trip

(17-06-2018) mwy...
Cofio a Myfyrio Darlith gan Mererid Hopwood ar Waldo 10.5.18
mererid


mererid

(11-05-2018) mwy...
Newyddion i gyd

Merched y Wawr Noson Agoriadol 13.9.18


Cwis a Phwdin


myw


myw


==

Ai llun Cymdeithas Oddfellows St Johns, oedd yn arfer cyfarfod uwchben y Swyddfa Bost bresennol, yw hwn?


oddfellows


=

Priodas Cwmerfyn 29 Ebrill 1903


William James, Syfydrin a Margaret Jane Morgan, New Inn, Cwmerfyn


cwmerfyn


cwmerfyn


Margaret oedd mam Hilda Mason, New Inn. John James, Maes Meurig, rhes gefn 3ydd o'r chwith. John Thomas, New Inn? Enwau eraill, os gwelwch yn dda.



CYNGOR CYMUNED TREFEURIG COMMUNITY COUNCIL, DOLWERDD, LON RHYDYGWIN, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION SY23 4DD Meinirjenks@gmail.com
AELODAU'R CYNGOR 2018:
Edwina Davies, Iona Davies, Mel Evans, Delyth James, Shân James, Kevin Jenkins, Tegwyn Lewis, David Mason, Gwenan Price, Richard Owen, Eirian Reynolds

EGLWYS SALEM COEDGRUFFYDD

Mae ymddiriedolwyr Eglwys Salem Coedgruffydd wedi penderfynu cau mynwent y capel. Mae'r ymddiriedolwyr yn gofyn i deuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent anfon eu manylion cyswllt atynt trwy law 10 Cae Mawr, Penrhyn-coch, Aberystwyth, SY23 3EJ (neu salem.coedgruffydd@gmail.com).

LOTO Clwb Pêl-droed PENRHYN-COCH


Tynnir y Loto bob bythefnos. Tocynnau yn £1 y tro. Dewiswch 4 rhif o 1 i 24, ac os ydynt yn cyd-fynd â'r 4 rhif a dynnir - chi pia'r Jacpot. 3 rhif yn gywir - a chewch £10.


Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Bost a'r Clwb.


DEFNYDDIO TRYDAR (Twitter) Os ydych chi eisiau lledaenu newyddion am yr ardal - boed pen blwyddi, unrhyw ddathliadau, boreau coffi, oedfaon ar y Sul, gemau pêl-droed, cyfarfodydd, lluniau, ac ati ychwanegwch - #trefeurig


TWITTER - @Trefeurig8

 


Dyddiadur

16/10/2018 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

17/10/2018 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn
Ruth Richards

ruth

mwy...

17/10/2018: Y Tincer
Allan mwy...

18/10/2018 (7.00): PATRASA
Cyfarfod Cyhoeddus i drafod y Cyrtiau Tennis.

patrasa

mwy...

21/10/2018 (10.00): Horeb
Ymuno yn Noddfa, Bow St. Cwis. mwy...

21/10/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Cymundeb Bendigaid mwy...

24/10/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

28/10/2018 (10.30): Horeb
Gareth Wiliam Jones, Bethesda a'r Ifaciws mwy...

28/10/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Boreol Weddi mwy...

29/10/2018 (10.00): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid: SS Simon a Jwdas mwy...

30/10/2018 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

02/11/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

04/11/2018 (2.30): Horeb
Y Parchg Wyn Rh Morris: Cymun mwy...

04/11/2018 (11.00): Eglwys S Ioan
Cymun Bendigaid mwy...

06/11/2018 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

08/11/2018 (7.30): Merched y Wawr
Crefftau, Gwenllian Hopton mwy...

11/11/2018 (10.00): Horeb
SUL Y COFIO: Y Parchg Peter Thomas.
Oedfa wrth y Gofeb am 11.00. mwy...

14/11/2018: Y Tincer: allan
mwy...

14/11/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

18/11/2018 (2.30): Horeb
Walford Gealy mwy...

20/11/2018 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

21/11/2018 (7.30): Cymdeithas y Penrhyn

hefin wyn


hefin wyn

mwy...

25/11/2018 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

28/11/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

02/12/2018 (2.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas: Cymun mwy...

04/12/2018 (10.00-11.30): Bore Coffi
mwy...

07/12/2018: Y Tincer
Dyddiad cau mwy...

09/12/2018 (10.30): Horeb
Y Parchg Peter Thomas mwy...

12/12/2018 (12.00+): Cinio Cymunedol
mwy...

13/12/2018 (7.30): Merched y Wawr
Crefft a Harddwch Ndolig mwy...

Digwyddiadur llawn